onderzoek

Onderzoek aan het StoryLab

Nieuwsgierig naar hun diepere betekenis doet Jacky promotieonderzoek naar deze herinneringen aan het Storylab van de Universiteit Twente. Narratieve psychologie en positieve psychologie staan hierin centraal.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de volgende vragen:

Welke herinneringen kiezen mensen?

Het eerste deelonderzoek laat zien welke kenmerken deze momenten hebben. Van bijzonder tot gewoon, van groots tot klein, van blij tot verdrietig. Lees het artikel hierover in het Journal of Humanistic Psychology:

van de Goor, J., Sools, A. M., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2017). Wonderful Life: Exploring Wonder in Meaningful Moments. Journal of humanistic psychology, 0022167817696837.

Hoe wordt het gewone bijzonder?

Sommige mensen kiezen niet iets uitzonderlijks, maar juist een gewoon, routinematig of alledaags moment. Wat zorgt ervoor dat we de magie zien van het gewone? Hierover hebben we recent gepubliceerd in het Journal of Constructivist Psychology.

van de Goor, J., Sools, A. M., & Westerhof, G. J. (2018). Unraveling the Wonder of the Ordinary: A Narrative Analysis of Meaning Construction in Memories of Familiar Routines. Journal of Constructivist Psychology, 1-17.

Wat leren de herinneringen over zin geven en zin vinden?

Dit deelonderzoek richt zich op de manier waarop de herinneringen bijdragen aan het ervaren van zin en betekenis in het leven. We onderzoeken hoe de herinneringen leiden tot nieuwe inzichten en betekenisvol handelen.

Groepsinterventie

Tot slot wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Life in One Question interventie. Deze interventie, gebaseerd op storytelling,  heeft tot doel om mensen in verbinding te brengen met hun eigen bronnen van zingeving èn met elkaar.

Doneer jouw herinnering!

Doe mee aan het wetenschappelijk onderzoek en doneer jouw herinnering